-จัดหาพนักงาน (Recruitment Services)

 

 -จัดหาพนักงานประจำ (Permanent Staffs Service)

-จัดหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว (Contract Staffs Service )

-อาทิ PC,BG,PG,พนักงานขาย,แม่บ้าน,พ่อบ้าน,เด็กยกของ,คนสวน,พนักงานบัญชี,พนักงานงานธุระการ, ผู้จัดการ,ผู้ช่วย, เป็นต้น

บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service) เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมการขายทุกชนิด

  • พนักงานขายสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
  • พนักงานจัดงานแสดงสินค้า
  • MC Pretty PC

 

-รับจัดหา/จัดส่งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

-จัดหาพนักงาน,รับเหมาแรงงาน,จัดหาแรงงานต่างด้าว

-บริการจัดหาพนักงาน, รับเหมาแรงงาน, และแรงงานต่างด้าว

กรณี นำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว มีค่าบริการที่ 18,000 บาท ต่อ คน (ราคาเจรจาได้ ราคาดังกล่าวเฉพาะนำเข้า) ขั้นต่ำ 5 คนขึ้นไป

(ผู้ว่าจ้างสามารถหักเงิน ลูกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายได้ แบ่งเป็น 2 งวด ต่อ เดือน จนกว่าจะครบจำนวนเงินค่าใช้จ่าย  พร้อมรับประกันพนักงาหนีหาย ทดแทนฟรี 3 เดือน)

 

*** สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทฯ หาพนักงานให้ โดยพนักงานที่หาได้จะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผูกพันกับบริษัทฯ

 

เราทำงานแบบ ตรงไปตรงมา ชัดเจน เป็นมิตรภาพ

portfolio


Connect us

the office : bangkok , thailand

Please contact us for more information.
Mobile : 064.147.1378 090 954 5169 /064 064 4093  ( บริษัทติดต่องาน โทรมาไม่ติด รบกวนsearch เบอร์ด้านบน ในไอดีไลน์ครับ  ) 

( เปลี่ยนแปลงเบอร์  063 446 8651 ไม่ได้ใช้แล้ว  31 /01/2018)

(รับงานทุกจังหวัดในไทยและต่างประเทศ Get jobs in Thailand and abroad. )
Wechat :choketakornsub1668 QQ: 3397766873 
Email: ctu.thai@yahoo.com 


Website: www.choketakornsubgroup.com / http://www.pattarapoldiamondinspire.com